Minggu, 01 Agustus 2021

Endahe Saduluran

 


KPJ 357 ENDAHING SADULURAN

 

 Endahing saduluran manut rehing Pangeran,

sami dene ngajeni wah mbiyantoni.

Nadyan beda agama wah beda golongannya,

tunggal rasa, pambekan, pri kamanungsan.

Reff : Kluwung pindhanya, endah ing warna,

nyawiji mbangun urip kang adya,

tentrem raharja.

 

Rukun gawe santosa, crah mung bubrah wohira;

ngestokna sabdeng Gusti, tresna sesami.

Nadyan panemu beda, nging tan samya sulaya;

olah kawicaksanan, tan nang-menangan. reff
Penyanyi : Ibu. Maya, Ibu Jenti

Arr : YFKL

Dibalik layar : Mas Hendra, Mas Ongko, mas Andi, mas Jalu


Ibadah Minggu 01 Agustus 2021 (Bahasa Indonesia)
 

Warta Gereja 01 Agustus 2021


 

Ibadah Anak 01 Agustus 2021